Giáo dục

Đơn vị chấp nhận thẻ tiếng anh là gì? Trách nhiệm chính là gì ?

Đơn vị chấp nhận thể là gì?

Đơn vị chấp nhận thẻ là các tổ chức hay cá nhân được ủy quyền chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ và/hoặc ứng tiền mặt cho chủ thẻ.

Đơn vị chấp nhận thẻ tiếng anh là gì?

Đơn vị chấp nhận thẻ tiếng anh là Department for card accept

Một số thuật ngữ chuyên ngành thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến

 • Cancellation: yêu cầu hủy giao dịch. 
 • Captured amount: Tổng số tiền đã được chấp nhận thanh toán trong một giao dịch
 • Capture: Là tính chất của một giao dịch thành công với số tiền thanh toán được chấp nhận giao dịch từ đơn vị phát hành.
 • Cardholder authentication Là chương trình xác thực chủ thẻ khi thực hiện giao dịch trực tuyến. 
 • Card/bank issuer Tổ chức tài chính phát hành các loại thẻ thanh toán 
 • Card Security Code (CSC) Là chương trình bảo vệ chủ thẻ của các tổ chức thẻ quốc tế.
 • Card Validation Code (CVV) Thuật ngữ của MasterCard cho mã bảo mật thẻ.
 • Card Verification Value (CVC) Thuật ngữ của VISA cho mã bảo mật thẻ.
 • Chargeback Là giao dịch đòi bồi hoàn.
 • CID Card Identification Number (American Express). Thuật ngữ của American Express cho mã bảo mật thẻ.
 • Card (holder)-not-present (CNP) Là loại hình chấp nhận thanh toán thẻ mà trong giao dịch không có sự xuất hiện của chủ thẻ và thẻ.
 • Card(holder)-present(CP) Là loại hình chấp nhận thanh toán thẻ mà trong giao dịch có sự xuất hiện của chủ thẻ và thẻ. 
 • Credit card – Thẻ tín dụng
 • Debit card – Thẻ ghi nợ
 • Deposit – Khoản đảm bảo thanh toán
 • Digital receipt:  Hóa đơn trực tuyến

Trách nhiệm của đơn vị chấp nhận thẻ

 • Phải niêm yết công khai về việc không phân biệt giá hoặc thu thêm tiền, phụ phí đối với các giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ so với thanh toán bằng tiền mặt. 
 • Phải hoàn trả lại hoặc thông qua tổ chức thanh toán thẻ để hoàn trả lại cho chủ thẻ số tiền chênh lệch giá, phụ phí nếu thu trái quy định.
 • Phải tuân thủ hợp đồng đã ký kết với tổ chức thanh toán thẻ.
 • Có quyền yêu cầu tổ chức thanh toán thẻ tra soát, khiếu nại đối với những giao dịch có sai sót hoặc nghi ngờ có sai sót và yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật

 

 

 

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *